Srdečně zveme cursillisty z Prahy a Středočeského kraje na diecézní Ultreyu, která se
bude konat v sobotu 5. 6. 2021 v klášteře augustiniánů u sv. Tomáše na Malé
Straně od 10 hodin. Heslo jsme zvolili nadějné – „Znovu se shromáždil zástup
lidu…“ (Mk 3,20) – a věříme, že se nás sejde opravdu dost. Ke společnému
slavení Eucharistie, sdílení i k malému agapé.

Translate »