Cursillo vzniklo v letech 1940-48 na španělském ostrově Mallorca. Skupina mladých lidí pod vedením dvacetiletého obchodníka Eduarda Bonnina si kladla otázku, jak by bylo možné obnovit křesťanský život po zmatcích španělské občanské války.

Eduardo Bonnín r. 1998 ve své pracovně v Palma de Mallorca

Viděli, že bohoslužby sice navštěvuje hodně křesťanů, ale víra sotva zasahuje do jejich všedního života. Cítili, že je potřeba impuls, který by lidem nově zprostředkoval sílu evangelia. A tak zde, v přímořském městečku Cala Figuera, v zapůjčeném domě, se v roce 1944 konal první kurz pro muže, který v podstatných rysech odpovídal tomu, co dnes rozumíme pod pojmem Cursillo.

Cestu vpřed otevřela příprava poutě do Santiaga de Compostela v roce 1948. První oficiální Cursillo se konalo 4. ledna 1949 na Mallorce. Proběhlo vysoko v horách, v klášteře San Honorato. A už tehdy došlo k opravdovým obrácením.

San Honorato – deska připomínající první Cursillo

​Cursillo se šířilo nejprve ve Španělsku. Roku 1954 se konal první kurz v zahraničí – v Kolumbii. V Severní, Střední a Jižní Americe je dnes sotva nějaká země, kde by Cursillo neexistovalo. V mnoha zemích se stalo hybnou silou evangelizace. Bylo uvedeno do většiny evropských států, Austrálie, několika zemí Asie i Afriky. Pozoruhodné je, že metodu Cursilla převzala řada dalších křesťanských církví jako osvědčenou a účinnou cestu k Bohu. Cursillo přineslo mnoho myšlenek a důrazů, které později přijal II. vatikánský koncil. Bylo schváleno papežem Pavlem VI. v roce 1963.

Hnutí má minimální organizaci: celosvětové centrum OMCC (Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad), pod něž patří čtyři regionální skupiny. Cursillo v České republice je součástí evropské skupiny GECC.

Cursillo v České republice

Do Česka se Cursillo dostalo z Německa především zásluhou manželů Miroslava a Olgy Tělupilových z Olomouce na české straně a Irene Rischawy, Frances Ruppert a Wolfganga Schnellera na straně německé. V roce 1991 se konala první Cursilla (mužské i ženské) v arcidiecézi Olomouc. Od té doby se Cursillo rozšířilo do dalších diecézí. Pro působení hnutí Cursillo v České republice se na 69. plenárním zasedání České biskupské konference 4. 7. 2007 vyslovili všichni diecézní biskupové. Jejich schválení bylo vyjádřeno v dekretu č.j. 623/2007, daném v Praze dne 31. 12. 2007.

V současné době Cursillo aktivně působí v diecézi olomoucké, brněnské, ostravsko-opavské a pražské. V Česku je Cursillo zvláštním způsobem spjato s Domem svatého Josefa na Gruni.

 

Kostelík na Gruni

Translate »