Ve dnech 17. –19. září 2021 proběhla na Gruni v Domě sv. Josefa duchovní obnova Cursilla. Exercitátorem byl P. Jiří Maria Kvapil.

Po roce odkladů jsme se opět mohli sejít na cursillové akci v příjemném prostředí Beskyd.

Téma obnovy: HLEDÁM SVÉ BRATRY – Josef Egyptský, Genesis 37-50

Podle knihy: Marko Ivan Rupnik, Hledám své bratry

Rozjímali jsme příběh o lásce i zlu, kdy život jednoho je spojen s životem druhých.

Starozákonní Josef je přirovnáván ke Kristu.

Na Josefovi vidíme, že Bůh byl vždy s ním, neochránil jej před nespravedlností, ale ochránil jej před hříchem.

Které myšlenky jsme si mohli odnést?

Pokora je kořenem ctností. Víra, láska a pokora se u Josefa setkávají.

Dnešní problém. Láska je konfrontována s rozumem. Je degradována. Je tak vytlačována do oblasti charity. Duch svatý lásku chrání.

Sám se nespasím, potřebuji k tomu druhé. Život jednoho je spojen s životem druhých.

Nemluvit o Bohu jako o Bohu, ale jako o Otci. Jsme syny a dcerami.

Každý jsme si mohli domů odnést to, co nás oslovilo, popřípadě některé impulsy zařadit do svého duchovního života.

Díky Bohu i Jirkovi za to.

Translate »