Do františkánského kláštera v Hájku vede historická poutní cesta z pražské
Lorety a my jsme se po ní kousek společně vydali. Na letošní první jarní
poutní mši v Hájku 30. 4. 2022 se nás, pražských cursillistů, sešlo asi čtrnáct, ale všech účastníků bylo mnohem, mnohem víc. Ludmila a Hayato Okamurovi tam oslavili třicáté výročí svatby. Díky Bohu za krásné společenství i počasí.

Translate »