Diecézní Ultreya s heslem „Bděte a modlete se v každé době“ se bude konat 2. prosince 2023 od 10 hodin v kapli sv. Karla Boromejského a v přilehlých prostorách kláštera, Praha 8 – Karlín, Vítkova ul. 12. Začněme advent společným setkáním, slavením Eucharistie, modlitbou a vzájemným povzbuzením.
Všichni jste srdečně vítáni!

Translate »