Afrika je posledním obydleným kontinentem, ve kterém zatím hnutí Cursillo nestojí plně na vlastních nohách, i když Cursilla se uskutečnila např. v Beninu, Burkině Faso, Togu, Jihoafrické republice, Ugandě, Nigérii a dalších. Velkou zásluhu na rozšíření Cursilla do Afriky má Francis Napoli z Gibraltaru, se kterým se mnozí z nás setkali na národní Ultreyi v Náměšti nad Oslavou. Francis před více než 10 lety prodal svoji firmu, aby se mohl plně věnovat tomuto apoštolátu. Vyhledával kontakty a navštěvoval africké biskupy, se kterými jednal o uvedení Cursilla do jejich diecézí. Dal dohromady týmy spolupracovníků z různých evropských zemí a Kanady, které vedly první africká Cursilla. Tyto kurzy měly desítky účastníků, i když probíhaly v pro nás nepředstavitelně prostých podmínkách a účastníci museli někdy cestovat i tři dny pěšky, aby se jich vůbec mohli zúčastnit. Francis říká o svých začátcích s Cursillem v Africe, že si po první srážce s místní realitou říkal, jestli to celé není nesmysl a má to vůbec zapotřebí. Vše se ale změnilo, když na Cursillu večer před spaním každý účastník „musel obejmout Francise“. Afričané neobjímají jen „jako“, takže Francis měl na konci pohmožděný hrudník, ale říká, že takové štěstí ještě nikdy nezažil.

V současnosti se cursillové víkendy plánují i v dalších afrických zemích. Je snaha zapojovat nové spolupracovníky z řad místních lidí. Cursillo v Africe dosud formálně patřilo pod GECC (Evropskou skupinu hnutí Cursillo). Snad není daleko doba, kdy bude v Africe ustavena její vlastní skupina. Zatím však od nás stále potřebuje pomoc. Vytváří se databáze spolupracovníků, kteří by byli schopni a ochotni vyjet do Afriky a stát se členy týmu některého z Cursill, která jsou obvykle vedena v angličtině. Probíhá celosvětová sbírka na podporu Cursilla v Africe. A každý z nás se může připojit k modlitbě za to, aby Afričané skrze Cursillo našli v Ježíši přítele a bratra.

Kategorie: Aktuality

Translate »