Jeden španělský rytíř ve středověku se na koni ubíral z Madridu na svůj hrad. Jel po úzké stezce pustou liduprázdnou krajinou s divokými stržemi. Tu z jedné strže slyší nářek a volání o pomoc. Slezl z koně a sestoupil na dno strže. A koho nevidí? Spadla tam Smrt a zle se pochroumala. Rytíř si ji naložil na záda, vynesl na denní světlo a poskytl jí veškerou potřebnou pomoc. Ale nedalo mu to a zeptal se:

„Kam máš vlastně namířeno, Smrti?“

„Jdu na Madridu. Bude tam mor a já mám za úkol zabít sto tisíc lidí.“

„Tak to ne,“ na to rytíř. „Já jsem tě zachránil a něco za něco. Zabiješ jich jen tisíc.“

„Dobrá tedy, ujednáno,“ souhlasila Smrt.

Uplynul nějaký čas. V Madridu řádil mor a vyžádal si sto tisíc obětí. Rytíř se rozhněval a vyhledal Smrt.

„Slíbila jsi mi, že zabiješ tisíc lidí. A zemřelo jich sto tisíc. Jak to, že jsi nedržela slovo?“

„Já jsem svoje slovo dodržela,“ bránila se Smrt. Zabila jsem tisíc lidí. Ti ostatní zemřeli strachem.

 

Stará španělská legenda

 

Kategorie: Impulzy

Translate »