Světový sekretariát Cursilla (OMCC) nedávno zprovoznil své nové stránky. Můžete je navštívit na adrese https://omcc-cursillos.org/en/. Nejsou sice ještě plně funkční, ale do budoucna slibují, že na nich najdete informace o našem hnutí, aktuality z celého cursillového světa, inspirativní články, dokumenty, dozvíte se, kde právě probíhají Cursilla a mnoho dalšího.

Zároveň se OMCC zviditelnil i na Facebooku, Instagramu a platformě X (dříve Twitter). Příspěvky na těchto sociálních sítích reaguji na aktuální dění, jak je to obvyklé i v profilech jiných organizací.

Kategorie: Aktuality

Translate »